LOL


Karl: Kuya anong time na?
Guard: Sehvehnteehn.
Karl: Baka po.. Six-Seventeen?
Guard: Hindihhh. Seh..vehn..tehn nga. :|
Karl: Seventeen? :/
Nico: KARL! 7:10 yung time. :))

HAHAHA. :)))

6 comments:

karl said...

=)) It's nice to have an experience like that when you have just woken up. =))

jr said...

haha Mang Domeng.

Vic said...

@karl - para ka tuloy na-alimpungatan =)))) @-)

Lorenz said...

HAHAHA

APRIL BATICAN ! said...

=)))))))))))))))))))))) CANNOT REFUSE TO COMMENT. Sehvehnteehn, FTW!!

Lorenz said...

APRIL :)))))

Post a Comment